Service

Vid köp av avloppsanläggning hos oss kan du vara trygg och säker.

Ansvarar

Vi ansvarar för ditt minireningsverk genom vårt serviceavtal med 20 års funktionsgaranti.

Funktionssäkrar

Vårt serviceavtal garanterar att din BioKube fungerar och renar som den ska.

Tillgänglig

Du står aldrig ensam om något händer, vi är bara ett samtal bort ifrån dig.

Miljövänlig

Du kan vara säker på att du inte förorenar i vår natur.